διαμφισβητέω

διαμφισβητ-έω,
A dispute, disagree, πρὸς ἀλλήλους περί τινος Decr. ap.D.18.185, cf. Arist.MM1211a14;

τινὶ περὶ μουσικῆς Ath.8.351a

;

ἀρετῆς κτλ. Plu.2.787d

;

δ. περί τινος

lay claim to,

Arist.Pol.1283b14

; πρός τι ib.1287b35;

δ. ποῖα θερμὰ τῶν ζῴων Id.PA648a24

: abs., Id.Pol.1283a30, CPR1.20 (i A.D.), etc.:—[voice] Pass., διαμφισβητεῖται περὶ φιλίας οὐκ ὀλίγα not a few questions are debateable, Arist.EN1155a32; τὰ διαμφισβητούμενα the points at issue, D.44.57.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαμφισβητεῖτε — διαμφισβητέω dispute pres imperat act 2nd pl (attic epic) διαμφισβητέω dispute pres opt act 2nd pl διαμφισβητέω dispute pres ind act 2nd pl (attic epic) διᾱμφισβητεῖτε , διαμφισβητέω dispute imperf ind act 2nd pl (attic epic doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητήσομεν — διαμφισβητέω dispute aor subj act 1st pl (epic) διαμφισβητέω dispute fut ind act 1st pl διαμφισβητέω dispute aor subj act 1st pl (epic) διαμφισβητέω dispute fut ind act 1st pl διᾱμφισβητήσομεν , διαμφισβητέω dispute futperf ind act 1st pl (doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητεῖ — διαμφισβητέω dispute pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) διαμφισβητέω dispute pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητησάντων — διαμφισβητέω dispute aor part act masc/neut gen pl διαμφισβητέω dispute aor imperat act 3rd pl διαμφισβητέω dispute aor part act masc/neut gen pl διαμφισβητέω dispute aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητουμένων — διαμφισβητέω dispute pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp masc/neut gen… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητοῦν — διαμφισβητέω dispute pres part act masc voc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act masc voc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητοῦσι — διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητοῦσιν — διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητούμενον — διαμφισβητέω dispute pres part mp masc acc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp masc acc sg (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part mp neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητούντων — διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) διαμφισβητέω dispute pres imperat act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαμφισβητήσειν — διαμφισβητέω dispute fut inf act (attic epic) διαμφισβητέω dispute fut inf act (attic epic) διᾱμφισβητήσειν , διαμφισβητέω dispute futperf inf act (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.